logo maarten Zweers
  16e JAAREVENEMENT

Zondag 27 mei 2018
te Driebergen

ontvangst vanaf 12.00 uur
aanvang voordracht 13.00 uur

gereedschapskist

De nieuwe tijd vraagt om
een nieuwe visie op het leven
en een nieuwe wijze van denken

Opening van een
nieuwe Gereedschapskist


een thematische voordracht
met filmbeelden en muzikale fragmenten

Meer informatie>
Bestellen>Die Zauberflöte
Mozart
Schikaneder

Een symbolische en muzikale analyse
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>CD-boek cassettes

Orfeo's nieuwe Lied
Over moraal en levensbeschouwing,
levensopdrachten en mogelijkheden
in de nieuwe tijd
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>Hermes herboren

Een megasprong in onze kijk
op wereld en leven

Een voordracht met 36 muzikale fragmenten
op 10 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bes tellen>Het Paard van Troje
toen en nu
Een gedachtenontwikkeling over ons tijdsgewricht

Een voordracht met 12 muzikale fragmenten
op 3 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bestellen>


 
     
 
  
     
     
     
 
 
 

Hermes herboren

 een megasprong in onze kijk op wereld en leven

een thematische voordracht met muzikale fragmenten

Hermes was de bode der goden. In een materialistisch wereldbeeld is voor de geestesbode echter geen plaats. Maar de tijdgeest verandert razend snel. In een hoog tempo zien we steeds meer mensen op zoek gaan naar nieuwe levensuitgangspunten, waarbij het verlangen groeit om het begrip bewustzijn een wezenlijke rol te kunnen toebedelen. En dit streven leeft niet alleen bij de gewone mens.

Wetenschap en religie zijn de twee uiterste terreinen, waarop de mens naar waarheid zoek.

Op beide terreinen hebben zich de laatste eeuw vergelijkbare revolutionaire ontwikkelingen voltrokken. Absolute uitgangspunten worden verlaten, objectiviteit blijkt betrekkelijk en het bewustzijn van het individu wordt steeds belangrijker.

De kwantummechanica heeft aangetoond dat de waarnemer invloed heeft op het waargenomen. De relativiteitstheorie heeft aangetoond, dat tijd en ruimte niet absoluut zijn en iedereen zijn eigen klok en meetlat met zich draagt. De dogma's van de kerk hebben hun greep op de gelovigen verloren. Zij zoeken vanuit hun eigen bewustzijn individueel verder. In wetenschappelijke boeken verschijnt het begrip bewustzijn meer en meer. In feite is er sprake van een grote omwenteling, zoals ook in onze gehele samenleving.

In zijn voordracht Hermes herboren toont Maarten Zweers op logische en samenhangende wijze aan, hoe bewustzijn een gelijkwaardige rol toebedeeld kan worden ten opzichte van de vormenwereld. Wie die stap zet kan een keten van conclusies trekken, waardoor veel raadselachtigs een verklaring krijgt. Religieuze thema's, natuurwetenschappelijke ontdekkingen van de laatste eeuw en vele psychologische thema's, zoals het wezen van inspiratie en het paranormale, gaan samenhang vertonen.

Met een groot aantal voorbeelden uit de muziekdramatische en symfonische literatuur illustreert Maarten Zweers hoe al deze gedachten terug te vinden zijn in de symboliek en vormgeving van deze werken.

Deze voordracht met 35 muzikale fragmenten is op 10 CD's en in boekvorm verschenen.

Boek en CD's zijn uitgebracht in een luxe cassette.

 
Komende Voordrachten: