logo maarten Zweers
  16e JAAREVENEMENT

Zondag 27 mei 2018
te Driebergen

ontvangst vanaf 12.00 uur
aanvang voordracht 13.00 uur

gereedschapskist

De nieuwe tijd vraagt om
een nieuwe visie op het leven
en een nieuwe wijze van denken

Opening van een
nieuwe Gereedschapskist


een thematische voordracht
met filmbeelden en muzikale fragmenten

Meer informatie>
Bestellen>Die Zauberflöte
Mozart
Schikaneder

Een symbolische en muzikale analyse
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>CD-boek cassettes

Orfeo's nieuwe Lied
Over moraal en levensbeschouwing,
levensopdrachten en mogelijkheden
in de nieuwe tijd
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>Hermes herboren

Een megasprong in onze kijk
op wereld en leven

Een voordracht met 36 muzikale fragmenten
op 10 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bes tellen>Het Paard van Troje
toen en nu
Een gedachtenontwikkeling over ons tijdsgewricht

Een voordracht met 12 muzikale fragmenten
op 3 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bestellen>


 
     
 
  
     
     
     
 
 
 

Humanisme en de Christelijke Boodschap

 over onvermoede samenhangen tussen deze beide stromingen

een thematische voordracht met muzikale fragmenten

In de afgelopen decennia is het begrip christelijk bij velen steeds meer negatieve associaties gaan oproepen. Dat heeft alles te maken met de wijze, waarop de christelijke kerkinstituties zich in de afgelopen eeuwen hebben gemanifesteerd en waar de zelfstandige mens van heden steeds meer tegen in opstand komt. Maar de kern van de christelijke boodschap, die ons allen aanspoort om het goddelijke in ons zelf te zoeken en in vrede, harmonie en mededogen met al wat leeft in het leven te staan, is actueler dan ooit. Of we het woord christelijk gaan verlaten en de naam Jezus gaan vergeten is eigenlijk niet zo belangrijk, als we de christelijke boodschap maar niet vergeten.
In de voordracht Humanisme en de Christelijke Boodschap gaat het om de onvermoede relatie tussen deze beide stromingen. Het humanisme is niets minder dan de stroming, die de impasse naar de diepste betekenis van de christelijke boodschap doorbreekt. Waar de praktijk van de beleving van de christelijke boodschap tot het einde van de Middeleeuwen – maar in feite tot op de dag van vandaag – blijft steken in de van oudsher bestaande aanbidding van een buiten het eigen wezen ervaren God en Jezus, begint het humanisme sinds het einde der Middeleeuwen de mens als uitgangspunt te nemen. Terwijl de christelijke geloofsleer blijft steken in de afhankelijkheid van de ‘ouderwetse’ verering van buiten de mens ervaren goddelijke entiteiten, zet het humanisme aan om de mens te zien als een zelfstandig wezen, los van hem bestierende goden, vol nog onvermoede hoge kwaliteiten en zelf verantwoordelijk voor zijn doen en laten. Menigeen huldigt de gedachte, dat het humanisme niets met de christelijke gedachte te maken heeft, vaak zelfs daarmee in tegenspraak verkeert, maar in feite opent het humanisme de weg naar de innerlijke goddelijkheid in de mens, naar de innerlijke zoon van God. Wie tot een volkomen zelfstandig mens wordt, vindt - symbolisch gezegd - de 'soevereine' koning in zichzelf.
Deze gedachte is voor menige christen èn humanist een onbekende. Maar misschien zou daarmee zowel aan de beleving van de christelijke boodschap als aan de betekenis van het humanisme die vernieuwing en verdieping gegeven kunnen worden, die we in de nieuwe tijd en cultuur nodig hebben. 
Vele muzikale fragmenten onderbouwen tijdens deze voordracht de gedachtenontwikkeling.

 

 
Komende Voordrachten: