logo maarten Zweers
  16e JAAREVENEMENT

Zondag 27 mei 2018
te Driebergen

ontvangst vanaf 12.00 uur
aanvang voordracht 13.00 uur

gereedschapskist

De nieuwe tijd vraagt om
een nieuwe visie op het leven
en een nieuwe wijze van denken

Opening van een
nieuwe Gereedschapskist


een thematische voordracht
met filmbeelden en muzikale fragmenten

Meer informatie>
Bestellen>Die Zauberflöte
Mozart
Schikaneder

Een symbolische en muzikale analyse
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>CD-boek cassettes

Orfeo's nieuwe Lied
Over moraal en levensbeschouwing,
levensopdrachten en mogelijkheden
in de nieuwe tijd
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>Hermes herboren

Een megasprong in onze kijk
op wereld en leven

Een voordracht met 36 muzikale fragmenten
op 10 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bes tellen>Het Paard van Troje
toen en nu
Een gedachtenontwikkeling over ons tijdsgewricht

Een voordracht met 12 muzikale fragmenten
op 3 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bestellen>


 
     
 
  
     
     
     
 
 
 

Integriteit
in de geest van de nieuwe tijd

 een thematische voordracht met muzikale fragmenten

Op alle levensfronten wordt er met de dag meer van ons gevraagd. Of we nu ouder, leraar, arts, politicus, directeur, maatschappelijk werker, kleine of grote ondernemer zijn.  Eigenlijk vraagt het maatschappelijke leven steeds meer creativiteit, gedrevenheid, geloofwaardigheid en bovenal autoriteit en authenticiteit van ons.
Al die eigenschappen moeten vanuit ons zelf komen. Wie kan er in onze maatschappij nog autoriteit aan leeftijd, maatschappelijke status, familie, traditie of andere uiterlijkheden ontlenen? Wie kan zijn gebreken nog levenslang met uiterlijkheden verbloemen? Langzamerhand wordt steeds duidelijker dat de enige bron, die aan de toenemende vraag naar al die kwaliteiten kan voldoen, in ons zelf gevonden moet worden. We worden gedwongen alle kracht in ons zelf te zoeken en te ontwikkelen.
Wie in het woordenboek het begrip integriteit opzoekt, krijgt als duiding eerlijkheid, rechtschapenheid, onomkoopbaarheid, doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Maar die kwaliteiten zijn niet meer genoeg. We moeten naar de oorspronkelijke betekenis van het woord integer, dat heel, ongeschonden betekent. We moeten het begrip integriteit uploaden tot wat het in oorsprong betekent: innerlijk heel, volledig ons zelf zijn. Alleen vanuit die levensgesteldheid kunnen we aan de toenemende eisen, die het leven aan ons allen stelt – ongeacht of we nu hoog of laag op de maatschappelijke ladder staan – voldoen.
Wat is die innerlijke heelheid? Waarom kan ons die wel die mooie eigenschappen bieden? Hoe kan ik de weg naar die innerlijke bron gaan en daaruit leren putten? Dat zijn de vragen, die in deze voordracht centraal staan. Vele muzikale fragmenten geleiden ons daarbij naar de gedachten- en gevoelswereld van onze grootste dichters en componisten over dit fundamentele levensthema.

 
Komende Voordrachten: