logo maarten Zweers
  16e JAAREVENEMENT

Zondag 27 mei 2018
te Driebergen

ontvangst vanaf 12.00 uur
aanvang voordracht 13.00 uur

gereedschapskist

De nieuwe tijd vraagt om
een nieuwe visie op het leven
en een nieuwe wijze van denken

Opening van een
nieuwe Gereedschapskist


een thematische voordracht
met filmbeelden en muzikale fragmenten

Meer informatie>
Bestellen>Die Zauberflöte
Mozart
Schikaneder

Een symbolische en muzikale analyse
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>CD-boek cassettes

Orfeo's nieuwe Lied
Over moraal en levensbeschouwing,
levensopdrachten en mogelijkheden
in de nieuwe tijd
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>Hermes herboren

Een megasprong in onze kijk
op wereld en leven

Een voordracht met 36 muzikale fragmenten
op 10 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bes tellen>Het Paard van Troje
toen en nu
Een gedachtenontwikkeling over ons tijdsgewricht

Een voordracht met 12 muzikale fragmenten
op 3 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bestellen>


 
     
 
  
     
     
     
 
 
 

Orfeo's nieuwe lied

 


over moraal en levensbeschouwing in de nieuwe tijd

een thematische voordracht met muzikale fragmenten

In de voordracht Orfeo’s nieuwe Lied gaat het om de vraag wat de kenmerken zullen zijn van religiositeit, wetenschap, politiek, economie, sociale en maatschappelijke verhoudingen en de relatie tussen alle levensvormen in de nieuwe tijd. Revolutionaire transformaties in onze ideeën over wereld en leven, in ons doen en laten, handelen en moraal lijken op al deze terreinen onvermijdelijk. Hoe zal de mens door de veranderde tijdgeest, die zowel de wereld buiten hem als zijn eigen wezen fundamenteel lijkt te doen veranderen, tot een andere levensbeschouwing en levenshouding worden gebracht?

Bij de overgang naar de Europese cultuur en zijn grote oriëntatie op het fysiek-materiële, verloor de mens de verbinding met zijn ziel. De aardgebonden slang doodde volgens de mythe Orfeo’s zielemaat Euridice. Nostalgisch terugblikken naar wat verloren ging bracht haar niet terug in het aardse leven.
Maar nu, na een cultuur vol nieuwe levenslessen, zullen wij met ‘een nieuw lied’ en de blik vooruit de verbinding met onze Euridice weer kunnen gaan herstellen. We moeten weer ‘hele’, ‘integere’ mensen worden. Met de dag wordt van ons op alle fronten van leven - of we dat nu willen of niet - integraal denken, integratie en integriteit gevraagd. Alleen wie als een herboren Orfeo door een nieuw ‘levenslied’ zijn ziel - zijn Euridice – hervindt en vanuit die innerlijke heelheid 'integer' leert te zingen, zal in harmonie met de nieuwe tijdgeest kunnen handelen en leven. Die nieuwe tijdgeest zal de mens door de verworvenheden van de oude cultuur tot hogere levensdoelen aanzetten en zijn levensbeschouwing enorm verwijden. In alle opzichten zal de levenservaring en levensdynamiek zich vergroten.

Deze voordracht borduurt voort op Het Paard van Troje en Hermes herboren. Voorkennis daarvan is echter niet nodig.
In Het Paard van Troje, toen en nu gaat het om de huidige maatschappelijke veranderingen in een groot historisch perspectief.
In Hermes herboren gaat het over een totaal nieuwe kijk op wereld en leven, waarbij wetenschap, religie, esoterie en kunsten onder één noemer zijn gebracht.

Vele muzikale fragmenten onderbouwen tijdens deze voordracht de gedachtenontwikkeling.

Deze voordracht is vastgelegd in boekvorm en opgenomen op 16 CD's met 40 illustrerende muzikale fragmenten. Boek en CD's zijn uitgebracht in een luxe cassette.

 
Komende Voordrachten: