logo maarten Zweers
  16e JAAREVENEMENT

Zondag 27 mei 2018
te Driebergen

ontvangst vanaf 12.00 uur
aanvang voordracht 13.00 uur

gereedschapskist

De nieuwe tijd vraagt om
een nieuwe visie op het leven
en een nieuwe wijze van denken

Opening van een
nieuwe Gereedschapskist


een thematische voordracht
met filmbeelden en muzikale fragmenten

Meer informatie>
Bestellen>Die Zauberflöte
Mozart
Schikaneder

Een symbolische en muzikale analyse
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>CD-boek cassettes

Orfeo's nieuwe Lied
Over moraal en levensbeschouwing,
levensopdrachten en mogelijkheden
in de nieuwe tijd
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>Hermes herboren

Een megasprong in onze kijk
op wereld en leven

Een voordracht met 36 muzikale fragmenten
op 10 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bes tellen>Het Paard van Troje
toen en nu
Een gedachtenontwikkeling over ons tijdsgewricht

Een voordracht met 12 muzikale fragmenten
op 3 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bestellen>


 
     
 
  
     
     
     
 
 
 

Het Paard van Troje
toen en nu


 over de veranderingen in onze wereld

een thematische voordracht met muzikale fragmenten

Het is een oude gedachte dat onze westerse wereld deel uitmaakt van een grote cultuurperiode, die met de Griekse en Romeinse cultuur begon. Aanvang en einde van een cultuurperiode worden gekenmerkt door grote omwentelingen. En die vinden momenteel op grote schaal in onze wereld plaats met alle verwarring en onzekerheid van dien. Zijn we aan het einde van wat met de Grieken en Romeinen begon? Loopt onze cultuur ten einde?

De veranderingen betreffen niet alleen onze westerse cultuur. Talloze levensprocessen worden in een bedreigende versnelling meegesleurd. In hoeverre kan en moet de mensheid dit rollende rad nog proberen te stuiten? De wereld stevent af op één grote mondiale maatschappij, waarin alles met elkaar samenhangt. We zijn gedwongen, of we dat nu willen of niet, met al wat leeft de sleutel tot duurzame harmonie te vinden. Daartoe hebben we inzicht nodig in het onzichtbare krachtenspel dat verleden, heden en toekomst maakt en verbindt.

Met de val van het oude Troje en de opkomst van de Griekse beschaving vindt een grote cultuurovergang plaats. Het Paard van Troje speelt daarbij de beslissende rol en reikt op symbolische wijze allerlei gedachten aan over het krachtenspel dat zich in het algemeen bij zo’n culturele verandering voltrekt. Zijn er parallellen met de gebeurtenissen in onze tijd en wereld?

In deze voordracht wordt aan de hand van diverse muzikale fragmenten stilgestaan bij de visie van onze grootste dramatische kunstenaars op de meest wezenlijke kenmerken van onze cultuur. Enkelen hebben ook de grote veranderingen beschreven die haar nu lijken te bedreigen. Sommigen bieden zelfs visioenen van een nieuwe cultuurperiode, die hoop geeft voor al wat leeft. Ze verklaren de verwarring, dreiging, machteloosheid, afstomping en verstening die wij in toenemende mate ons en onze maatschappij zien verlammen.
Maar ze tonen ook inzicht in wat ons te doen staat om deze tijd van overgang met zo weinig mogelijk pijn en bloedvergieten door te komen. Ze bieden hoop en inspiratie omtrent de nieuwe cultuur waarin deze periode van overgang moet uitmonden.

Deze voordracht van 200 minuten gesproken woord met 12 illustrerende opera-fragmenten is op 3 CD's en in boekvorm verschenen.

 
Komende Voordrachten: