logo maarten Zweers
  16e JAAREVENEMENT

Zondag 27 mei 2018
te Driebergen

ontvangst vanaf 12.00 uur
aanvang voordracht 13.00 uur

gereedschapskist

De nieuwe tijd vraagt om
een nieuwe visie op het leven
en een nieuwe wijze van denken

Opening van een
nieuwe Gereedschapskist


een thematische voordracht
met filmbeelden en muzikale fragmenten

Meer informatie>
Bestellen>Die Zauberflöte
Mozart
Schikaneder

Een symbolische en muzikale analyse
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>CD-boek cassettes

Orfeo's nieuwe Lied
Over moraal en levensbeschouwing,
levensopdrachten en mogelijkheden
in de nieuwe tijd
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>Hermes herboren

Een megasprong in onze kijk
op wereld en leven

Een voordracht met 36 muzikale fragmenten
op 10 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bes tellen>Het Paard van Troje
toen en nu
Een gedachtenontwikkeling over ons tijdsgewricht

Een voordracht met 12 muzikale fragmenten
op 3 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bestellen>


 
     
 
  
     
     
     
 
 
 

De tragiek van de traditiebewaarders

 over de paradoxale, noodzakelijke en tragische rol
van behoudende stromingen in het voortstuwende wereldgebeuren


een thematische voordracht met filmbeelden en muzikale fragmenten


In deze voordracht gaat het om de vraag, wat de functie van het fenomeen van de behoudende krachten is.
Ze manifesteren zich op allerlei manieren, in allerlei kleuren en en schakeringen in onze mondiale samenleving. Sommige van die behoudende stromingen hebben onze sympathie, andere wekken onze afschuw. Onze persoonlijke reacties kunnen daarbij zeer verschillend zijn.
In deze voordracht gaat het juist niet om de morele beoordeling van de vele behoudende stromingen. Al die terughoudende emoties op vernieuwende ontwikkelingen zijn er niet voor niets. Kosmische wetten bepalen het wereldgebeuren en zeker, wanneer de veranderingen op zo'n grote schaal plaats vinden als in het huidige tijdsgewricht.
In deze voordracht gaat het om de vraag, wat de wetmatigheid is, die achter al deze ontwikkelingen zich voltrekt. Want hier spelen kosmische, eeuwige wetten, die als wiskundige formules zijn. Alleen met dat inzicht is het mogelijk te gaan begrijpen, wat er feitelijk gebeurt, of het nu de grote schaal van de brandhaarden op wereldniveau betreft, de eenwording van Europa en de overal opkomende populistische bewegingen, of ons persoonlijke leven, waarin menigeen weerstand voelt opkomen tegen de vele turbulente veranderingen in ons totale leefpatroon.

Filmfragmenten uit Shakespeares King Lear worden getoond en muzikale fragmenten uit Wagners Die Meistersinger von Nürnberg beluisterd om de paradoxale, noodzakelijke, maar ook tragische rol van de behoudende stromingen in het voortstuwende wereldgebeuren helder voor ogen te krijgen.

 
Komende Voordrachten: