logo maarten Zweers
  16e JAAREVENEMENT

Zondag 27 mei 2018
te Driebergen

ontvangst vanaf 12.00 uur
aanvang voordracht 13.00 uur

gereedschapskist

De nieuwe tijd vraagt om
een nieuwe visie op het leven
en een nieuwe wijze van denken

Opening van een
nieuwe Gereedschapskist


een thematische voordracht
met filmbeelden en muzikale fragmenten

Meer informatie>
Bestellen>Die Zauberflöte
Mozart
Schikaneder

Een symbolische en muzikale analyse
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>CD-boek cassettes

Orfeo's nieuwe Lied
Over moraal en levensbeschouwing,
levensopdrachten en mogelijkheden
in de nieuwe tijd
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>Hermes herboren

Een megasprong in onze kijk
op wereld en leven

Een voordracht met 36 muzikale fragmenten
op 10 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bes tellen>Het Paard van Troje
toen en nu
Een gedachtenontwikkeling over ons tijdsgewricht

Een voordracht met 12 muzikale fragmenten
op 3 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bestellen>


 
     
 
  
     
     
     
 
 
 

Hermes herboren
een megasprong in onze kijk op wereld en leven
een muzikale collage

 Een voordracht met 36 muzikale fragmenten
op 9 CD’s te beluisteren en
in boekvorm (419 pagina’s) te lezen
in luxe cassette
BESTELLEN
Kosten: € 70,- + € 7,- (verzendkosten) = € 77,-

Maarten Zweers toont in deze grote voordracht – op 9 CD’s en in boekvorm – op logische en  samenhangende wijze aan, dat bewustzijn een gelijkwaardige rol toebedeeld kan worden ten opzichte van de vormenwereld.
Wie die stap zet kan een keten van conclusies trekken, waardoor basale religieuze, wetenschappelijke en levensbeschouwelijke thema’s volkomen samenhangend blijken te zijn. Dat leidt tot een mega-sprong in onze kijk op wereld en leven en biedt de opening naar een schier oneindige hoeveelheid revolutionaire gedachten.
36 muzikale fragmenten zijn een illustratie, dat al deze gedachten ook terug te vinden zijn in de symboliek en vormgeving van onze klassieke muziekdramatische en symfonische literatuur.

Hermes, de bode der goden
Hermes was de bode der goden. In een materialistisch wereldbeeld is voor de geestesbode echter geen plaats. Maar de tijdgeest verandert razend snel. In een hoog tempo zien we steeds meer mensen op zoek gaan naar nieuwe levensuitgangspunten, waarbij het verlangen groeit om het begrip bewustzijn een wezenlijke rol te kunnen toebedelen. En dit streven leeft niet alleen bij de gewone mens.
Wetenschap en religie zijn de twee uiterste terreinen, waarop de mens naar waarheid en zingeving zoekt. Op beide terreinen hebben zich de laatste eeuw vergelijkbare revolutionaire ontwikkelingen voltrokken. Absolute uitgangspunten worden verlaten, objectiviteit blijkt betrekkelijk en het bewustzijn van het individu wordt steeds belangrijker.
De kwantummechanica heeft aangetoond, dat de waarnemer invloed heeft op het waargenomene. De relativiteitstheorie heeft aangetoond, dat tijd en ruimte niet absoluut zijn en iedereen zijn eigen klok en meetlat met zich draagt. De dogma’s van de kerk hebben hun greep op de gelovigen verloren. Zij zoeken vanuit hun eigen bewustzijn individueel verder. In wetenschappelijke boeken verschijnt het begrip bewustzijn meer en meer. In feite is er sprake van een grote omwenteling, zoals ook in onze gehele samenleving.

Met zijn ‘Hermes herboren’ heeft Maarten Zweers imposant en intrigerend werk geleverd. Het is de culminatie van jarenlange intensieve studie van de grote muzikale en literaire meesterwerken van onze cultuur en de daarin verscholen wijsheden over wereld en leven.
Op basis van de stelling, dat al het bestaande zijn pendant heeft in de niet-materiële wereld, die van het bewustzijn, werkt hij via logische redeneringen een alomvattende theorie over de aard van het leven uit. Wetenschap en religie vinden daarin allebei hun logische plek. Oude mystieke wijsheden over de wereld en het innerlijke leven van mensen krijgen een rationele verklaring. Zweers schetst een revolutionair wereldbeeld dat ons kan helpen de doorbraak te maken naar een nieuwe tijdgeest.
‘Hermes herboren’ is een uniek document naar inhoud en vorm. De doorleefde voordracht en de vele prachtige muzikale fragmenten, die de thematiek treffend illustreren, maken het beluisteren van de 9 CD’s tot een belevenis voor hoofd en hart.  
Herman Wijffels

 
Komende Voordrachten: