logo maarten Zweers
  16e JAAREVENEMENT

Zondag 27 mei 2018
te Driebergen

ontvangst vanaf 12.00 uur
aanvang voordracht 13.00 uur

gereedschapskist

De nieuwe tijd vraagt om
een nieuwe visie op het leven
en een nieuwe wijze van denken

Opening van een
nieuwe Gereedschapskist


een thematische voordracht
met filmbeelden en muzikale fragmenten

Meer informatie>
Bestellen>Die Zauberflöte
Mozart
Schikaneder

Een symbolische en muzikale analyse
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>CD-boek cassettes

Orfeo's nieuwe Lied
Over moraal en levensbeschouwing,
levensopdrachten en mogelijkheden
in de nieuwe tijd
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>Hermes herboren

Een megasprong in onze kijk
op wereld en leven

Een voordracht met 36 muzikale fragmenten
op 10 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bes tellen>Het Paard van Troje
toen en nu
Een gedachtenontwikkeling over ons tijdsgewricht

Een voordracht met 12 muzikale fragmenten
op 3 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bestellen>


 
     
 
  
     
     
     
 
 
  Het Paard van Troje
toen en nu
Een muzikale collage
over de veranderingen in onze wereld
door Maarten Zweers
 Een voordracht met 12 muzikale fragmenten
op 3 CD’s te beluisteren en
in boekvorm (164 pagina’s) te lezen
in luxe cassette
BESTELLEN
Kosten: € 25,- + € 3,- (verzendkosten) = € 28,-

In deze voordacht plaatst Maarten Zweers ons tijdsgewricht, waarin alle leven op aarde samenhangend in een ongekend grote revolutionaire fase verkeert, in dat grote verband, waarin mythen en legenden de ontwikkeling van onze aarde en van het leven der mensen beschrijven. Vanuit die visie is veel van wat nu onze wereld en menselijk leven beroert te verklaren en is extrapolerend een visie op de toekomst te vormen.

Twaalf operafragmenten illustreren aangrijpend en inspirerend hoe deze veelomvattende thematiek bij onze grote dichters en componisten leefde.

Deze voordracht geeft in tijden van grote transformaties redenen tot geloof en hoop op betere tijden van vrede, integratie en liefde voor al wat leeft.

Met de val van het oude Troje en de opkomst van de Griekse beschaving vindt er een grote cultuurovergang plaats. Het Paard van Troje speelt daarbij de beslissende rol en reikt op symbolische wijze allerlei gedachten aan over het krachtenspel dat zich bij zo’n culturele verandering voltrekt. Leven wij nu aan de vooravond van een volgende grote cultuurovergang?
In deze voordracht staat Maarten Zweers aan de hand van diverse muzikale fragmenten stil bij de visie van onze grootste dramatische kunstenaars op de meest wezenlijke kenmerken van onze Europese cultuur. Enkelen hebben ook de grote veranderingen beschreven die haar nu lijken te bedreigen. Sommigen bieden visioenen van een nieuwe cultuurperiode, die hoop geeft voor al wat leeft. Het Paard van Troje reikt op symbolische wijze allerlei gedachten aan over zulk een culturele verandering.

Nu de wereld afstevent op één mondiale samenleving, en we de sleutel moeten zien te vinden tot duurzame harmonie, hebben veel mensen behoefte aan grote perspectieven en aan inzicht in de diepere mechanismen van het leven. De grote kunstenaars hebben deze krachten achter de zichtbare werkelijkheid steeds op symbolische wijze vormgegeven.

 
Komende Voordrachten: