logo maarten Zweers
  16e JAAREVENEMENT

Zondag 27 mei 2018
te Driebergen

ontvangst vanaf 12.00 uur
aanvang voordracht 13.00 uur

gereedschapskist

De nieuwe tijd vraagt om
een nieuwe visie op het leven
en een nieuwe wijze van denken

Opening van een
nieuwe Gereedschapskist


een thematische voordracht
met filmbeelden en muzikale fragmenten

Meer informatie>
Bestellen>Die Zauberflöte
Mozart
Schikaneder

Een symbolische en muzikale analyse
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>CD-boek cassettes

Orfeo's nieuwe Lied
Over moraal en levensbeschouwing,
levensopdrachten en mogelijkheden
in de nieuwe tijd
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>Hermes herboren

Een megasprong in onze kijk
op wereld en leven

Een voordracht met 36 muzikale fragmenten
op 10 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bes tellen>Het Paard van Troje
toen en nu
Een gedachtenontwikkeling over ons tijdsgewricht

Een voordracht met 12 muzikale fragmenten
op 3 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bestellen>


 
     
 
  
     
     
     
 
 

Interviews met Maarten Zweers

 

De voordrachten van Maarten Zweers zijn voor iedereen die inspiratie zoekt voor de grote individuele en maatschappelijke levensvragen. Daarbij zoekt hij altijd naar de zin en oorzaak van wat ons bezig houdt en belast en probeert hij een hoopvolle visie op mens en wereld in de toekomst te ontwikkelen. Dat leidt vaak tot grote, revolutionaire perspectieven.
Alle levensterreinen kunnen daarbij ter sprake komen. Door de consequent doorgezette logische gedachtengang ontstaan er als vanzelf nieuwe gedachten over actuele thema's als integriteit, moraal, levensbeschouwing, nieuwe vormen van religiositeit, de psychologie van de mens, de grote maatschappelijke en mondiale veranderingen, oorzaak en gevolg van de politieke, economische en financiële crisis en de toenemende macht en onmacht in de wereld van de wetenschap. Dat leidt dikwijls tot megasprongen in onze kijk op wereld en leven.

De voordrachten van Maarten Zweers gaan òf over een algemeen levensbeschouwelijk thema, dat met muzikale fragmenten wordt geïllustreerd, òf over een bepaald (muziek)theaterwerk met een levensbeschouwelijke thematiek.

 

 

Algemene thema's (enkele voorbeelden)
Hermes herboren – Een megasprong in onze kijk op wereld en leven, waarbij wetenschap, religie, esoterie en kunsten onder één noemer worden gebracht
Het Paard van Troje, toen en nu – Wat is het grote proces, waaraan alle leven op aarde thans onderhevig is?
Orfeo's nieuwe lied – Over moraal en levensbeschouwing in de geest van de nieuwe tijd?
De mythe der mensheid en het thema van onze tijd
De boodschap van de Europese cultuur
Botsingen van culturen – Chaos als voorbereiding op de nieuwe orde in mens en wereld
De zelf-lerende, intelligente apparaten – Een nieuwe ‘levensvorm’, die uitdaagt tot een nieuwe kijk op het fenomeen hiërarchieën
Waarom de nieuwe cultuur een hoger vorm van integriteit vereist
Integriteit – de zoektocht naar onze innerlijke bron.
Christelijke boodschap en Humanisme
Inspiratiebronnen voor nieuwe religiositeit
Het Licht schijnt in de Duisternis
De tragiek der traditiebewaarders en de nood van de idealisten
De prins en de prinses in de levensloop der mensheid
Grote vrouwelijke symbolische karakters – Een gedachtenontwikkeling over het vrouwelijke principe, over de ziel en het vrouwelijk in mens en maatschappij
Oorzaak en zin van de politieke en financieel-economische crisis – Wat zou het tij kunnen doen keren?
De wondere wereld van de opera
Wagners zeven grote muziekdrama’s en de mythe der mensheid
De rode draad door het oeuvre van Shakespeare en de boodschap van de Europese cultuur
Beethoven en het innerlijke ontwaken in zijn 9 symfonieën

Al deze thema's kunnen op allerlei manieren worden gevarieerd en gecombineerd.

 

 

Voordrachten over bepaalde (muziek)theaterwerken
Dit zijn voordrachten over één bepaalde opera of symfonie van bijvoorbeeld Mozart, Beethoven, Wagner of Strauss of over een toneelstuk van Shakespeare.
Deze voordrachten worden altijd afgewisseld met geluids- en/of beeld-fragmenten uit het betreffende werk.
Vele grote levensthema's passeren daarbij de revue.
Het aanbod kan in voordrachten, lezingen en bijeenkomsten op allerlei publieksgroepen worden afgestemd en eindeloos worden gevarieerd.

 

 
 
Komende Voordrachten: