logo maarten Zweers
  16e JAAREVENEMENT

Zondag 27 mei 2018
te Driebergen

ontvangst vanaf 12.00 uur
aanvang voordracht 13.00 uur

gereedschapskist

De nieuwe tijd vraagt om
een nieuwe visie op het leven
en een nieuwe wijze van denken

Opening van een
nieuwe Gereedschapskist


een thematische voordracht
met filmbeelden en muzikale fragmenten

Meer informatie>
Bestellen>Die Zauberflöte
Mozart
Schikaneder

Een symbolische en muzikale analyse
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>CD-boek cassettes

Orfeo's nieuwe Lied
Over moraal en levensbeschouwing,
levensopdrachten en mogelijkheden
in de nieuwe tijd
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>Hermes herboren

Een megasprong in onze kijk
op wereld en leven

Een voordracht met 36 muzikale fragmenten
op 10 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bes tellen>Het Paard van Troje
toen en nu
Een gedachtenontwikkeling over ons tijdsgewricht

Een voordracht met 12 muzikale fragmenten
op 3 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bestellen>


 
     
 
  
     
     
     
 
 

Interviews met Maarten Zweers

 

Enkele basisgedachten van het gedachtengoed

Maarten Zweers gaat uit van orde en samenhang in alles. Niets is er voor niets en alles heeft een betekenis.
Hij gaat er van uit, dat achter alle levensprocessen een 'formule' schuil gaat, die het verloop van die processen bepaalt. Net zoals Newton de formule ontdekte, die de baan van een afgeschoten kogel beschrijft, gaat hij ervan uit, dat er ook volstrekt logische formules schuil gaan achter bijvoorbeeld de ontwikkeling der mensheid, het verloop van onze cultuur, de crisis in onze huidige wereld en dat die formules zicht kunnen geven op wat ons te wachten staat.

De ingenieur Maarten Zweers tracht in alles consequent logisch abstract door te denken en zoekt de logische samenhang tussen wat religies, wetenschappen, kunsten en het mystieke denken ons aanreiken in hun benadering van de grote levensthema's.

De musicus en theaterman Maarten Zweers gaat ervan uit, dat de kunsten een grote missie hebben. Zijn voordrachten en publicaties lardeert hij dan ook steeds met fragmenten uit de grote muzikale en dramatische kunstwerken van onze cultuur, waarin dezelfde grote levensvragen en dezelfde samenhang en logica verscholen blijken.
Zijn analyses van de grote (muziek)dramatische werken van onze cultuur zijn niet te vergelijken met de bestaande literatuur en leggen heel veel tot op heden verborgen levenswijsheid in deze werken bloot.

Het gedachtengoed van Maarten Zweers is volstrekt nieuw, niet vanuit één bepaalde filosofische of religieuze stroming opgebouwd. Het integreert juist heel veel stromingen en tracht universeel te zijn.

 

Voor wie ?

De voordrachten zijn voor iedereen die inspiratie zoekt voor de grote individuele en maatschappelijke levensvragen.
Met name komen ter sprake actuele thema's als integriteit, nieuwe vormen van religiositeit, de psychologie van de mens, de grote maatschappelijke en mondiale veranderingen, oorzaak en gevolg van de politieke, economische en financiële crisis en de ontwikkelingen in de wereld van de wetenschap. (zie Thema's)

De voordrachten proberen altijd een hoopvolle visie op mens en wereld in de toekomst te ontwikkelen.

De voordrachten zijn voor iedereen, die zich thuis voelt bij de gedachte, dat hoofd en hart in een gelijkwaardige wisselwerking moeten staan.
Die wisselwerking wordt bereikt door de logica in de gedachtengang en de meeslepende en inspirerende werking van de muzikale fragmenten.

De voordrachten zijn voor iedereen, die gelooft in consequent abstract logisch doordenken en bereid is de daaruit voortkomende consequenties te trekken. Dat betekent, dat zowel degene, die het aardse leven een zinsbegoocheling vindt, als de 'nuchtere' denker, die de niet-materiele wereld ontkent, niet dat zullen horen of lezen, wat hun in eerste instantie welgevallig is.

De voordrachten zijn voor iedereen, die openstaat voor een bewuste ontmoeting met de sfeer en ideeënwereld van onze grootste dichters en componisten.
Kennis, noch enige muzikale ervaring zijn voor het volgen van de voordrachten noodzakelijk.

Het aanbod kan in voordrachten, lezingen en bijeenkomsten op allerlei publieksgroepen worden afgestemd en eindeloos worden gevarieerd.

 
 
Komende Voordrachten: